Anasayfa

Hakkımda

Tedavi Alanları

Alerji Rehberi

Medya –Haberler

Randevu ve İletişim

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Adı Soyadı: Gürkan KILIÇ

Adres: Baglarbasi Mah. 1.Sedir Sok. Mediloft-2 No:5 D:1 Osmangazi 16160 Bursa

 

Muayenehane tel: 00 90 (224) 4531686

 

Doğum tarihi: 27.02.1974

Medeni durum: Evli, bir çocuk

Yabancı dil: İnglizce, Almanca

 

Eğitim Durumu ve Görevleri

 

1984-1991   İstanbul Erkek Lisesi (Dönem 4.sü)

1991-1997   İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce) (Dönem 5.si)

1998-2002  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2004-2007  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

2008-2009   Çocuk Alerji Uzmanı,  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara

2009-2012   Çocuk Alerji Uzmanı, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Bursa

2010            Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği

2011            Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı Diploması

2012            Çocuk İmmünolojisi Uzmanlığı Diploması

2012            Muayenehane (Bursa Çocuk Alerji Kliniği)      

2019              Avrupa Pediatrik Alerji Diploması (EAACI)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tabipler Birliği

EAACI (Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi)

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği (ÇAAAD)

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği

 

 

İdari Görevler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. V.dönem sorumlusu (2006-2007)

İstanbul Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Merkezi (2007)

Çocuk Solunum Dergisi Yayın Sekreterliği (2005-2006)

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Denetim Kurulu Yedek Üyeliği (2012-2014)

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği (2019-)

 

Uluslararası Projelerdeki Görevi

 

Hafif ve orta şiddetli atopik dermatitin bebeklerde (3-<12 aylık) tedavisinde Elidel (pimekrolimus ASM981) %1’lik kremin kısa ve uzun dönem güvenliliğini gösteren, 5 yıllık, çok merkezli, açık, paralel-grup, randomize çalışma (CASM981C2306) (Yardımcı yürütücü)

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Aydın BK, Baş F, Kılıç G, Süleyman A, Bundak R, Saka N, Ozkaya E, Güler N, Darendeliler F."Netherton syndrome associated with growth hormon defieciency"

Pediatr Dermatol., 31(1), 90-4, (2014)

 

2. Süleyman A, Gökçay G, Badur S, Aykın S, Kılıç G, Tamay Z, Unüvar E, Güler N.

“Evaluation of serological status of children following hepatitis B vaccination during infancy”

Mikrobiyol Bul. Jan;46(1):47-56, Turkish, (2012).

 

3. Kılıç G, Guler N, Suleyman A, Tamay Z. “Chronic urticaria and autoimmunity in children”, Pediatric Allergy and Immunology, 21 (5), 837-842 (2010).

 

4. Hergüner S, Kılıç G, Karakoç S, Tamay Z, Tüzün U, Güler N. “Levels of Depression, Anxiety, and Behavioral Problems and Frequency of Psychiatric Disorders in Children with Chronic Idiopathic Urticaria”. Br J Dermatol. 164 (6), 1342-7 (2010)

 

5. Unuvar E, Tamay Z, Yıldız I, Toprak S, Kılıç A, Aydın S, Kılıç G, Guler N, Oguz F, Sidal M., “Effectiveness of erdosteine, a second generation mucolytic agent, in children with acute rhinosinusitis: a randomized, placebo controlled, double-blinded clinical study”, Acta Paediatr, 99 (4), 585-9 (2010)

 

6. Kılıç G, “Treatment of allergic rhinitis in children”, Current Medicinal Chemistry – Antiinflamatory & Anti-Allergy Agents, 7(1), 38-44 (2008)

 

7. Tamay Z, Güler N., Kılıç G., Gün F., Çelik A., Yekeler E. “A congenital proximal tracheo-esophageal fistula 14 years after surgical repair of esophageal atresia with distal tracheo-esophageal fistula”, Turk. J. Pediatr., 50(3), 299-301 (2008)

 

8. Tamay Z, Akcay A., Ones U., Guler N., Kılıç G. ve Zencir M., “Prevalence and risk factors for allergic rhinitis in primary school children”, Int. J. Otorhinolaryngol.,  71, 463-71 (2007).

 

9. Z. Tamay, Akçay A., Kılıç G., Peykerli G., Devecioğlu E, Ones U ve Güler N., “Corrosive poisoning mimicking cicatricial pemphigoid: Munchausen by proxy, Child: Care, Health & Development,33, 496-499 (2007)

 

10. Kılıç G., Guler N., Ones U., Tamay Z., ve Guzel P., “Netherton syndrome: report of identical twins presenting with severe atopic dermatitis”, Eur. J. Pediatr., 9, 594-597 (2006).

 

11. Tamay Z, Akcay A., Kılıç G., Suleyman A., Ones U. ve Guler N., “Are physicians aware of obstructive sleep apnea in children?”, Sleep Medicine,7, 580-584 (2006).

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

1. Sevgican Ufuk, Kılıç G. “Rate of atopy in children with chronic cough” EAACI Congress, 2010

2. Abalı S., Somer A., Bas N., Yekeler E., Kılıç G., Koksalan OK., Salman N. “Poncet Disease: Reactive arthritis due to tuberculosis.” 26. Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases- ESPID, p.126 (2008)

3. Tamay Z, A. Akcay, N. Guler, A. Süleyman, G. Kılıç, U. Ones.  “Does childhood asthma affect the quality of life of caregivers?” 62. Annual Meeting of American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, (2007)

4. A Somer., I Yalcin ., N Salman ., S Poyrazoglu ., H Kayserili ., G Kılıç ., M Apak . “An X-linked hyperimmunglobulin M syndrome: a case report” Fifth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries, p.95 (1999)

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kılıç G., Tamay Z, Yıldız İ., Akçay A., Bakır B., Güler N., “Pulmoner sekestrasyon olgusu ve radyolojik tanı yöntemlerinin karşılaştırılması”, Çocuk Solunum Dergisi, 1, 32-36, (2006)

2. Kılıç G. “Astım patogenezi”, Güncel Çocuk Sağlığı Dergisi, 1(2), 38-46, (2007)

3. Kılıç G, Tamay Z, Güler N. “Dört yaşında hışıltı nedeni ile başvuran vaka sunumu”, Çocuk Dergisi, 8(1),60-64, (2008)

4. Kılıç G, Tamay Z, Güler N. “Alerjinin bilinmez problemine tanısal yaklaşım: Kronik ürtiker ve anjioödem”, Çocuk Dergisi, 9(2),68-75, (2009)

 

 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

1. Kılıç G., Güler N., Öneş Ü., Tamay Z., Güzel E.P:, “A rare genetic disorder misdiagnosed as atopic dermatitis: Netherton Syndrome”, XIII. National Allergy and Clinical Immunology Congress, İzmir, p.54, 2005.

 

2. Tamay Z., Kılıç G., Akçay A., Öneş Ü., Güler N., Güzel E.P., Özarmağan G, Küçükoğlu R., “A case of scatricial pemphigoid with multipl drug and food allergies”, XIII. National Allergy and Clinical Immunology Congress, İzmir, p.52, 2005.

 

3. Kılıç G., Tamay Z., Akcay A., Güler N., “Astım ile karışabilen nadir bir konjenital anomali: Vasküler Ring”, 28.Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, s.270 (P-46), 2006.

 

4. Akçay A., Tamay Z., Kılıç G., Devecioğlu E., Peykerli G., Öneş Ü., Güler N., “Munchausen by Proxy sendromu: İki kardeşin evde temizlik ürünüyle zehirlenmesi”, 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi , Bursa, Kongre Özet Kitabı, P-39, 2006.

 

5. Süleyman A., Yıldız İ., Kılıç A., Tamay Z., Kılıç G., Ünüvar E. “ Çocuklarda nadir görülen bir konjenital akciğer anomalisi: Kistik adenomatoid malformasyon”, IV Çocuk solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, s 109 (P-21), 2006.

 

6. Tamay Z., Akçay A., Kılıç G., Süleyman A., Öneş Ü., Güler N., “Doktorlar obstrüktif uyku apne sendromunu ne kadar tanıyor?, ”, IV Çocuk solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, s 110 (P-22), 2006.

 

7. Tamay Z., Guler N., Kılıç G., Suleyman A., Akcay A., Ones U., “Çocukluk çağı astımı annelerin yaşam kalitesini etkiliyor mu?”, XIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Program ve Özet Kitabı, s 30 (P-101), 2006.

 

8. Kılıç G, Güler N, Tamay Z. “Kronik ürtikerli çocukların değerlendirilmesi”, XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Program ve Özet Kitabı, 2007

 

9. Kılıç G., Tamay Z., Güler N. “Anemi ile başvuran bir idiyopatik pulmoner hemosideroz olgusu”. V. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Adana, 2008.

 

10. Sevgican U, Kılıç G, Yavuz ST, Şener O. “GATA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran astım ve alerjik rinitli hastalarımızın özellikleri”. XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Kıbrıs, Program ve Özet Kitabı p 036, 2008.

 

11. Ayşe Süleyman, Zeynep Tamay, Gürkan Kılıç, Gülbin Gökçay, Selim Badur, Emin Ünüvar, Nermin Güler. “Sütçocukluğu döneminde üç doz hepatit B aşısı yapılmış 1-5 yaş arası bağışıklık yetersizliği olmayan çocuklarda hepatit B aşısına karşı oluşan immunolojik hafızanın değerlendirilmesi” 31.Pediatri Günleri, Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2009.

 

12. Sevgican U, Kılıç G, Şener O. “Kronik öksürük ile başvuran çocuklarda atopi sıklığı.” XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Program ve Özet Kitabı, 2009.

 

13. Kılıç G, Sevgican U. “Tekrarlayan anjioödem nedeni ile ürtiker tedavisi alan iki olgu.” XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Program ve Özet Kitabı, 2009.

 

14. Kılıç G. “Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Dört Aylık Süreçte Kronik Ürtiker Tecrübesi”,6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi , Bursa, Kongre Özet Kitabı, P-96, 2010.

 

15. Kılıç G., Sevgican U. “Erişkinleri Daha Sık Sorunu Olan Kronik Otoimmun Ürtikerli İki Olgu Sunumu”,6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi , Bursa, Kongre Özet Kitabı, P-94, 2010.

 

16. Kılıç G., Genç DB,  Eskicioğlu S. “Süt Çocukluğunda Nadir Bir Hışıltı Nedeni: Konjenital Kistik Adenomaoid Malformasyon”,6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi , Bursa, Kongre Özet Kitabı, P-96, 2010.

 

17. Kazancı E., Demircioğlu F., Kılıç G. “Konjenital afibrinojenemili bir yenidoğan olgusu”, 8.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Kongre Özet Kitabı, P-128, 2011

 

18. Kazancı E., Demircioğlu F., Suer M., Kılıç G. “Hipereozinofili ile seyreden hepatik toksokariazis”, 8.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Adana, Kongre Özet Kitabı, P-128, 2011

 

19. Ünal E., Özdemir A., Yıldırım H., Kılıç G. Astımlı çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 12. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Kuşadası, Sözlü Bildiri

 

Yazılan Kitap ya da Kitap Bölümleri

 

Güler N., Kılıç G. “Alt solunum yolu hastalıkları”. Pediatri 4.baskı, ed. O. Neyzi, T. Ertuğrul, Cilt II, s.1075-1124, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul (2009).

 

Kılıç G. “Solunum Hastalıkları”. Pediatri Konu Kitabı, ed. Ahmet Aydın, Tumer Danışmanlık Yayıncılık, İstanbul (2009)

 

Kılıç G. “İmmunolojik Hastalıklar”. Pediatri Konu Kitabı, ed. Ahmet Aydın, s.605-623, Tumer Danışmanlık Yayıncılık, İstanbul (2009)

 

Kılıç G. “Alerjik Hastalıklar”. Pediatri Konu Kitabı, ed. Ahmet Aydın, s.627-654, Tumer Danışmanlık Yayıncılık, İstanbul (2009)

 

 

Kitap Çevirileri

 

Kılıç G. “İmmün yetersizliklerin enfeksiyon nedenli  pulmoner komplikasyonları, Bölüm 9”, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Ed: H.B. Panitch, Çeviri ed: N. Güler, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 140-150, 2007.

 

Kılıç G. “Pnömoni ve bakteriyel enfeksiyonlar, Bölüm 10”, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Ed: H.B. Panitch, Çeviri ed: N. Güler, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 151-171, 2007.

 

Kılıç G. “Tüberküloz, Bölüm 11”, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Ed: H.B. Panitch, Çeviri ed: N. Güler, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 172-180, 2007.

 

 

Ulusal kongre konuşmaları:

 

Kılıç G. “Birlikte tartışalım: Burun tıkanıklığı olan çocuğa yaklaşım”, 28. Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri, Bilimsel Program ve Özet Kitabı,S.126,  İstanbul, 2006.

 

Kılıç G. “Alerjide Aciller Kursu, İlaç alerjilerine acil yaklaşım”, 29. Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2007.

 

Kılıç G. “Akut Bronşiolit, Steroidler/Bronkodilatörler, Doğrular-Yanlışlar”, 6. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2010.

 

Kılıç G." Çocukluk çağında alerjik rinite yaklaşım", 1. Bursa Pediatri Günleri, Bursa 2014

 

Sempozyum konuşmaları

Kılıç G. “Hematolojide destek tedavisi”, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, 2000-2001.

 

Kılıç G. “Çocuklarda ürtiker: Kronik ürtiker ve anjioödem”, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, 2005-2006.

 

Kılıç G. “Alerjik rinit tedavisi”, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, 2006-2007.

 

Kılıç G. “Astımda korunma tedavisi”, Çocuklarda Astım ve Alerjik hastalıklar, İstanbul Üniversitesi Hasta Okulları, İstanbul Tıp Fakültesi, 2007.

 

Kılıç G. “Birlikte tartışalım: Olgu sunumları”, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Derneği Bölge Toplantısı, Edirne, 2007

 

Kılıç G. Çocuklarda Alerjik Hastalıklara Yaklaşım, Zeytinburnu Sağlık Grup Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitim Toplantıları, 2008

 

Kılıç G. Akut Bronşiolit, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, 10 Şubat 2010.

 

Kılıç G. Akut Astım Tanı ve Tedavisi, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, 8 Nisan 2010.

 

Kılıç G. Münchausen sendromu, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, 12 Ekim 2010.

 

 

Organizasyonuna katıldığı bilimsel kongre ve sempozyumlar:

 

1.  IV. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 3-5 Mayıs 2006 (düzenleme kurulu)

 

2.  28nci  Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2006 ( bilimsel kurul)

 

3.  29ncu Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2007 (düzenleme kurulu, bilimsel kurul)

 

4. VI. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 12-14 Mayıs 2009 (kongre saymanı, bilimsel kurul)

 

5. VII. Ulusal Çocuk Solunum Yolu hastalıkları Kongresi, Eskişehir, 03-05 Mayıs 2012 (bilimsel kurul)

 

Yurt içi katıldığı kurslar

2001  Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Eğitim Kursu (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi ), Istanbul

 

2004   NLP (Neuro Linguistic Programming) Kursu, Doruk Performans Enstitüsü, İstanbul

 

2005   Pediatrik Radyoloji Uygulamalı Tanı Kursu, 27. Pediatri Günleri ve 6.Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul  

 

2005  Bilimsel Araştırmalarda Temel İstatistik Kursu, XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İzmir

 

2005  Astım Tanısında Kullanılan Yöntemler Kursu, XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İzmir

 

2006  Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kursu, (ÇİLYAD-T.C:Sağlık Bakanlığı sertifikası), İstanbul

 

2006  Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimci Kursu, (ÇİLYAD-T.C:Sağlık Bakanlığı sertifikası), İstanbul

 

2008  KİMERA (Klinik Araştırma Yöntemlerinde Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar), “Orta Düzey İstatistiksel Analiz” eğitim toplantısı, Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği, Ankara

 

2009  Neonatal Resusitasyon Kursu (NRP), Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Ankara

 

2010  Primer İmmun Yetmezlikler Kursu, Türkiye Allerji ve İmmunoloji Derneği, Antalya

Katıldığı bilimsel kongre ve sempozyumlar:

 

1. 22nci Pediatri Günleri , İstanbul

2. 27nci Pediatri Günleri ve 6. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2005

3. Besin alerjileri Sempozyumu, Ulusal alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği, Samsun, 2005

4. Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar, Çocuk Solunum Yolu hastalıkları Derneği, Pamukkale, 2005

5. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İzmir, 2005

6. Astımlı Çocuklar Yaz Kampı, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Derneği, 2005

7. 28nci Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2006

8. IV Çocuk solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2006

9. XIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2006

10. 29ncu Pediatri Günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2007

11. Türk Doktorlar için Kistik Fibroz Konferansı, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği, Antalya, 2007

12. Astımlı Çocuklar Yaz Kampı, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Derneği, 2007

13. IV.Ulusal Kistik Fibrozis Sempozyumu, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği, Ankara, 2008

14. 30ncu Pediatri Günleri ve 9. Pediatri Hemşireliği Günleri,  İstanbul, 2008

15. XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2009

16. VI. Çocuk solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2010

17. XVIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2010

18. VII. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 2011

19. European Academy of  Allergy and Clinical Immunology Congress, İstanbul 2011

20. XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2013

21. European Academy of  Allergy and Clinical Immunology Congress, Copenhagen 2014

22. 1nci Bursa Pediatri Günleri, 2014

23. 2nci Bursa Pediatri Günleri, 2014

24. European Academy of  Allergy and Clinical Immunology Congress, Barselona 2015

25. European Academy of  Allergy and Clinical Immunology Congress, Viyana 2016

26. 12nci  Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Kongresi, Kuşadası, 2017

27. European Academy of  Allergy and Clinical Immunology Congress, Helsinki 2017

28. 13ncü  Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Kongresi, Fethiye, 2018

29. XXVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, 2019

                                                                                                  

 

Uzm.Dr.Gürkan KILIÇ

Çocuk Alerji, İmmünoloji ve  Astım Uzmanı

Çocuk Gögüs Hastalıkları Uzmanı

 

Curriculum Vitae

 

 

Randevu ve İletişim

Bu site sahibi hakkında bilgi vermek amaçlı olup, sitedeki bilgiler hastalık tanı ve tedavisinde kullanılmak amacı ile hazırlanmamıştır. Bu bilgilerin tanı ve tedavide kullanılması ile ilgili sorumluluk ziyaretçiye aittir.Sitedeki yazıların tamamını ya da bir bölümünü, kaynak göstermeden kopyalamak ya da kullanmak yasaktır.

Hakkımda

224 453 16 86 - 536 849 59 86

Tedavi Alanları

 

Alerji Rehberi

 

Medya-Haberler

 

 

Evke Mediloft-2 Esentepe Mevkii Bağlarbaşı Mah. 1.Sedir Sok. No:5 D:1 16160 Osmangazi / BURSA

(Metro Bağlarbaşı - Esentepe Durağı Karşısı)